KNJIZEVNI PRAVCI 
     Knjizevnost ovog razdoblja jasno je obiljezena: traje od prvog svjetskog rata do drugog, mada se njeni korjeni naslucuju i u deceniji koja prethodi prvom svjetskom ratu. Medjuratna knjizevnost ne podrazumijeva jedinstven pokret ili odredjeni kjizevni pravac, nego je od raznih strujanja i desavanja, ciji su uzroci i pokretaci u nezadovoljstvima postojecim zivotom i u velikoj potrebi intelektualaca i stvaralaca za radikalnim promjenama u umjetnosti,sto je dovelo do pojave novog modernog,avangardnog u kjizevnosti i slikarstvu izmedju dva rata. Sve ovo praceno je radikalnm zahtjevima za novom umjetnoscu i novim izrazom koji ce moci modernim sredstvima da izrazi strepnju,apsurd, pobunu i nepristajanje nove generacije na postojece.Pocinje traganje za formama i izrazajnim sredstvima,koji ce taj novi senzibilitet i postojecu traumu covjeka, tek izaslog iz rata,da umjetnicki osmisli.

1.EKSPRESIONIZAM

2.FUTURIZAM

3.NADREALIZAM