ideograms.gif (2973 bytes)

Idiogram je grafički prikaz hromozoma pri čemu su hromozomi poredani prema položaju u hromatinu.

 

 

                             natrag na sadržaj              natrag na HOME PAGE