HIDROGRAFIJA

 

Cijela teritorija grada Banja Luke spada u slivno podrucje rijeke Vrbas koja izvire ispod planina Vranice (2107 m), Raduse-Ulovac (1955 m) i Makljene (1370 m) i tece sa juga na sjever ulivajuci se u Savu kod Srpca.Pritoke Vrbasa su: desne (Svrakovi, Cerinac, Plocati potok, Ulorac, Vrbanja, Brusna rijeka,Turijanac) i lijeve (Rekavica, Vukov potok, Suturlija, Dragocaj).Bitna hidrografska obiljezja sa podrucja grada su brojnio izvori sa desne strane Vrbasa i veci broj termalnih izvora u Gornjem Seheru. Oblik vode koju daje Vrbas i pritoke zadovoljava sve potrebe grada i stanovnistva za vodom.Pored Vrbasa su izgradjeni rezervoari i u svako doba obezbjedjuje gradu dovoljno pitke vode, a uz to pruza i odlicne mogucnosti za razvoj sporta na vodi.Vrbas ima pad od 1687 m.Najvisi vodostaj je u proljece dok se sekundarni javlja u novembru ili decembru.Razlika izmedju minimalnog i maksimalnog vodostaja moze da dostigne u Banja Luci odnos 1:28.

Najvise vode javlja se u aprilu, srednje u novembru a najmanje u septembru.Na desnoj strani Vrbasa u Gornjem Seheru nalaze se sumporni termalni izvori temperature 31,2 C-34 C.Vode ovih izvora lijece razna reumaticna oboljenja, neuralgiju i neke kozne bolesti.