Klima

 

Položaj Banja Luke i otvorenost njene regije prema sjeveru ima odlučujući uticaj na klimatska obilježja, posebno na raspored padavina i cirkulaciju vazdušnih masa. Značajne su i reljefne karakteristike, ovog prelaznog prostora između Dinarida i Panonske oblasti i relativno mala nadmorska visina (160 m). Po geografskom položaju ovom području odgovara umjerena klima sa izvesnim karakteristikama koje se javljaju pod uticajem Panonske nizije i Dinarida. Najniže temperature kreću se između -5,6 C i -27 C a najviše od 31,4 C do 41,4 C. Najhladniji mjesec je januar sa prosječnom temperaturom od -6,8 C. To je jedini mjesec u godini sa prosječnom temeraturom nižom od 0 C. U julu je Banja Luka je najtopliji grad zapadne R. S. sa temp.od 21,3 C. Prosječna godišnja temp. iznosi 10,6 C.

Srednje temperature godišnjih doba:

zima ( XII - II mj.) - 0,6 C

proljeće ( III - V mj.) - 10,6 C

ljeto ( VI -VIII mj.) - 20,2 C

jesen ( IX - XI mj.) - 11,2 C

Na osnovu podataka zaključujemo da Banja Luka ima umjereno kontinentalnu klimu sa umjereno hladnim zimama i toplim ljetima. B. L. ima godišnje prosječno 260 dana sa temp. iznad 5 C i 63 sa temp. iznad 20 C. Prosječna temp. iznad 5 C javlja se početkom druge dekade mjeseca marta, temp. iznad 20 C traju obično između 20 juna i 22 avgusta. Prvi mrazevi javljaju se u oktobru a poslednji početkom aprila. Godišnje bude 35 - 40 dana sa mrazom. Najraniji mraz se javlja 19.oktobra a naj kasnije 16.novembra.Posljednji mraz javlja se 17.marta, a najpozniji 6.maja.Banja Luka I okolina ne oskudjevaju padavinama.Srednja kolicina padavina iznosi 1021 mm i rasporedjena je po godisnjim dobima prilicno ravnomjerno: zima 219 mm, proljece 255 mm, ljeto 261 mm i jesen 286 mm.Najvise se padavina izluci u maju i junu.Sekundarni maksimum javlja se u oktobru.Avgust je naj siromasniji padavinama.

Vlaznost vazduha je povoljna i krece se prosjecno izmedju 71% i 78% s godisnjim prosjekom od 7%.Oblacnost nad Banja Lukom je veca u periodu marta i oktobra (6,9 %) nego u razdoblju april-septembar (5%).Neoblacnost se mjenja tokom godine: 3,7% u julu do 8,1% u decembru.Zbog ciste neoblacnosti broj suncanih sati godisnje iznosi 1650,1.Hajcesci su: vjetrovi sa sjevernog kvadranta koji se javljaju godisnje 77 dana (21%), zatim zapadni 38 dana (7,2%).Veci dio godine vlada tiho-vreli vjetar 195 dana (53,4%).Najjaci vjetar javlja se u zimskim mjesecima.