INDUSTRIJA

 


Najveci dio Njemacke predratne industrije bio je skoncentrisan na teritoriji doskorasnje Za-
padne Njemacke.U poslijeratnom periodu,zahvaljuci obilju skolovane radne snage,poznatoj
radnoj disciplini Nijemaca i velikoj pomoci SAD,privreda ZapadneNjemacke je za kratko
vrijeme obnovljena od ratnih razaranja i dalje se vrlo brzo razvijala.Zato se u toku prvih po-
slijeratnih decenija u svijetu i govorilo o "njemackom privrednom cudu".Istovremeno,privreda
doskorasnje Istocne Njemacke razvijala se znatno sporije.Osnovni uzroci tome su sto je ona
prije rata bila pretezno poljoprivredna oblast sa slabije razvijenom industrijom i sto u nju ni-
je ulagan strani kapital kao u Zapadnu Njemacku.Od ujedinjenja dve njemacke drzave,nova
jedinstvena njemacka drzava pocela je da ulaze veoma velika sredstva u modernizaciju i ra-
zvoj privrede svog istocnog dijela [bivse Istocne Njemacke] u cilju njenog brzeg razvoja i
uskladjivanja sa razvojem veceg zapadnog dijela zemlje.
U Njemackoj su sve grane industrije visoko razvijene.Njemacka je najveci svjetski izvoznik
masina i kompletnih fabrickih postrojenja.Visoko razvijena industrija je veoma zavisna od
svjetskog trzista-od uvoza sirovina i izvoza finalnih proizvoda.
Glavni rejon teske industrije u Njemackoj i jedan od najmocnijih industrijskih regiona svije-
ta je Rurski basen.On se nalazi u dolinama rijeka Rur i Rajne i prostire se pravcem zapad-
istok 80 km,a pravcem sjever-jug 50 km.U tom relativno malom prostoru nalazi se 55 rudni-
ka kamenog uglja,mnoge koksare,zeljezare,fabrike masina,hemijske i drugih grana industri-
je.Ovaj basen daje preko polovine njemacke proizvodnje uglja,koksa i celika.Koliko je raz-
vijena industrija u ovom rejonu,pokazuje nam i gustina naseljenosti:u Ruru zivi vise od 10
miliona stanovnika iskljucivo u gradovima.Na ovom malom prostoru nalazi se 15 gradova
vecih od 100 000 stanovnika i mnogi manji gradovi su Esen i Dizburg.Izmedju mnogih ru-
rskih gradova vise se i ne mogu povuci granice:oni su se sjedinili u veliki grad.Sadasnji izg-
led ovom "jezgru njemacke industrije" daje "suma"dimnjaka zeljezara i fabrika i oblaci di-
ma i gari.Ali,posljednih decenija,zahvaljucu velikim ulaganjima u zastitu covjekone zivotne
sredine vazduh,vode i zemljiste postaju cistiji.
Visoko razvijena industrija omogucila je i visoko produktivnu poljoprivredu.Njemacka je bi-
la tradicionalno veliki uvoznik hrane.U novije vrijeme njena poljoprivreda najvecim dijelom
zadovoljava potrebe zemlje,a govedje meso i maslac se dosta izvoze.Veliki je uvoz jedino
onih proizvoda koji se u zemlji uopste ne proizvode:pamuk, juzno voce,pirinac i dr.
Po izvozu i uvozu robe,Njemacka je na drugom mjestu u svijetu-poslije SAD.Izvoz je mno-
go veci od uvoza.