Uvod

 

 

U Njemackoj se izdvajaju cetiri geografske cjeline : Sjeverno -njemacka nizija,Srednjonjemacke
planine,brda i kotline.Svapsko -Bavarska visoravan s Alpima i basen Rajne.

Poslije poraza fasisticke Njemacke u drugom svjetskom ratu,ona je okupirana i podijeljena
na cetiri okupacione zone:sovjetsku,britansku,francusku i americku.Kasnije su se okupac-
ione zone kapitalistickih drzava ujedinile,pa je takonastala Savezna Republika Njemacka
[Zapadna Njemacka]a od okupacione zone Sovjetskog Saveza nastala je Demokratska
Republika Njemacka[Istocna Njemacka].Godine1990.Zapadna i Istocna Njmacka su se ujedinile,pa je tako nastala jedinstvena njemacka drzava.Glavni grad Njemacke je Berlin.
Preseljavanje saveznih ustanova i ambasada stranih drzava iz Bona,glavnog grada ranije
Zapadne Njemacke,u Berlin tek predstoji.
Po drzavnom uredjenju Njemacka je savezna [federativna] republika.Podijeljena je na 13
pokrajina,a isti status imaju i tri grada-Berlin,Hamburg i Bremen.

 

STANOVNISTVO Njemacke je u nacionalnom pogledu vrlo homogeno-99% cine Nijemci.
Nismo racunali oko 5 miliona stranih radnika i clanova njihovih porodica,koji se nalaze na
privremenom radu.U kraju Luzice,oko gornjeg toka Spreje,zivi oko 130 000Luzickih Srba.
Uprkos vijekovnoj teznji Nijemaca da ih germanizuju,Luzicki Srbi su ocuvali svoje obicaje
i jezik.Vise od 25%stanovnika Njemacke zivi u gradovima.