EVROPA

SPANIJA

Dolina Ebro je predstavljala deo puta koji su hodocasnici prelazili na svom putu iz srednje Evrope preko Pirineja pa do Santjaga.U Santjagu je 813.g. otkrivena grobnica Sv.Dzejmsa.

 
ITALIJA

Italijanske Alpe su znacajan hidroenergetski potencijal Italije.

Ove planine predstavljaju i nacionalnu severnu granicu ,jer odvajaju Italiju od Francuske, Svajcarske, Austrije i Slovenije

 
FRANCUSKA

Francuske Alpe zauzimaju jugoistocni deo Francuske. Predeli iznad 2400 m. nadmorske visine su uvek pokriveni snegom, dok se na nizim nadmorskim visinama nalaze guste sume i brzi potoci.

 
GRCKA

Grcka je pretezno poljoprivredna zemlja u kojoj se najvise uzgajaju masline, psenica i grozdje.

 

SVEDSKA

Zaliv Botnija razdvaja Svedsku i Finsku. Salanitet vode u zalivu je nizak zbog slatke vode koju donose reke koje se ulevaju u njega.

 

<<