UVOD

 
 
          Velike pripreme, koje su pocele vec u IX vijeku nagovjestavale su i velike promjene. U samom drustvu se javljaju znatne suprotnosti, duhovne i materijalne, stvorene nizom uticaja: politickih, ekonomskih, kulturnih. Revolucija u industriji, pripremana jos od Jamesa Wata, sa nizom tehnickih otkrica i njihovim ekonomskim promjenama, mijenja i sustinu rada, umanjuje znacaj zanata, stvara novu drustvenu klasu i nov poredaksa sve izrazitijim kapitalizmom. Posljedice i uticaji ovog prerastanja drustvenog zivota u novu fazu razvitka, razlicito se odrazavaju na covjeka i manifestuju se kroz sve vidove njegove prosvecenosti: kroz literaturu, kroz nauku, kroz umjetnost. Kroz cio IX vijek umjetnosti vise nisu bile u stanju da prate nove oblike zivota; krajem vijeka nastupa revolucija i u umjetnostima, u slikarstvu i arhitekturi istovremeno.Pokusano je da se oslobodi proslosti,

Zgrada za stanovanje izgradjena pocetkom XX u jednoj ulici u New York City-u. SAD.

zamornog ponavljanja istorijskih stilova. Na samoj prekretnici vijekova javlja se opsta evropska reakcija i od toga doba nizu se pokusaji, istrazivanja, teorije i djela, koji vode kristalizaciji nove umjetnosti. Moderna arhitektura obuhvata gradjevine i gradjevinsku djelatnost posljednih godina XIX i cijelog XX vijeka. Istorija moderne arhitekture obuhvata arhitekte koji su projektovali te gradjevine, pokrete, tehnologiju i materijale koji su novu arhitekturu ucinili mogucom. Moderna arhitektura je ponikla u SAD-u i Evropi i odatle se sirila na ostatak svijeta...

 

 

 

 

Sony-eva zgrada iz 1984. godine.

 

Povratak