Sadrzaj:

 

 

Uvod
Vjerovanje pravovjernog hriscana
Hare Krisna
Mormonizam
Transcedentalna meditacija
Sri Cinmoj
Teozofija
Ujedinjena crkva "Moon"
Totalitarne sekte i pravni poredak
Zakljucak

Literatura