ARTEMIDA

Artemida, kćerka Zevsa i Lete, rođena je istog dana kao i njen brat Apolon. Bila je boginja lova i mjeseca. Od malena, zatražila je od svog oca Zevsa da ostane neudata, te je naoružana lukom i strijelom, obilazila šume u društvu svojih omiljenih srna i jelena.

Ona je bila osvetoljubiva boginja, koja je kažnjavala sve one koji bi pokazivali nepoštovanje. Istovremeno, štitila je lovce i neiskvarene ljude. Poznata je priča o njenoj osveti Niobi, Tantalovoj kćeri, koju je sprovela uz pomoć svoga brata Apolona. Nioba se stalno hvalila kako je rodila četrnaestoro djece, za razliku od Lete, koja je rodila samo njih dvoje. Kada su za to čuli Apolon i Artemida, odlučili su se da se osvete za uvrijedu koja je nanijeta njihovoj majci, te su strijelama poubijali svu njenu djecu, Apolon mušku, a Artemida žensku.