ATENA

Atina je bila boginja mudrosti. Prema predanju, postoji priča o svojevremenoj svađi između Posejdona i Atene, oko samog grada Atine, koji su se sporili oko toga pod čijom će zaštitom biti grad, i čije će ime da nosi. Da bi riješili spor, odlučili su da oboje poklone gradu po nešto, a da u sporu, pobedu odnese onaj, čiji je poklon, prema mišljenju ostalih bogova, potrebniji i dragocjeniji.Tada je Posejdon udario svojim trozubcem o stenje Akropolja i odmah je potekla voda. Zatim je Atena udarila nogom o zemlju, a na tom mestu izniklo je maslinovo drvo, prvo na svetu, blagoslovena biljka koja je simbol mira od davnih vremena. Od tada, kada su bogovi presudili u njenu korist, grad Atina nosi njeno ime i pod njenom je zaštitom.

                           

Boginja Atena, pomagala je ljudima i podržavala ostvarenje njihovih dela i u vreme mira. Podučavala je zanatlije, potpomagala je pjesnike, naučila je žene da pletu. Često se spominje kao "Atena Palada". Reč Pallas je grčka reč koja znači "mlada djevojka", a iz nje je izvedena i reč pallakari što bi u prevodu značilo junačina. Večiti suparnik boginje Atene je bio Arej, bog koji je voleo ratovanje, a njihovo rivalstvo je opisano i u Ilijadi, gde se navodi da su u ratu podržavali suprotne vojske. Arej je bio zaštitnik  Trojanaca, dok je Atena pomagala Grke. Kada je Zevs dozvolio i besmrtnim bogovima da i oni učestvuju u borbama, sa uspehom se suprostavila areju, nanevši mu ozbiljnu ranu. Pojavu i prisustvo Atene, u celini, uvek su pratili razumni i razložni savjeti, blago ponašanje i mudre procjene i odluke. Partenon je bio njoj posvećen, i u Atini su je posebno poštovali, organizujući velike svetkovine u njenu čast, kao što je bila i Panatineja.