DEMETRA

Demetra je bila boginja plodnosti, majka zaštitnica polja, koja je štitila sve obrađene površine, a pogotovo žitna polja. Pored toga smatra se boginjom koja je učestvovala u stvaranju svijeta, pa sve što na zemlji živi, cveta i donosi plod, svoje postojanje duguje Demetri i njenoj brižljivosti. Demetra je bila veoma privržena svojoj ćerki Persefoni, koju je dobila sa Zevsom, i za koju je bila toliko vezana, da se najčešće obe istovremeno spominju.