HERA

Hera, veoma poštovana Zevsova supruga, bila je zaštitnica braka i udatih žena. Njena veza sa Zevsom počela je mnogo prije njihovog braka, pa su se sastajali krijući se od svojih roditelja. Kasnije, kad su se uskladili odnosi bogova sa Olimpa i Zeusa, i nakon zevsovog ustoličenja,sklopljen je brak.

Hera se pojavljuje u mnogim mitovima, a pored svoje, podiže i mnogo druge dece, kažnjava neverstvo i surovo se sveti ljubavnicama svoga muža. Letu, kada je ona nosila Apolona i Artemidu, jurila je sve do ostrva Del, koje je do tada bilo pokretno ostrvo. Nju, koju je Zevs zeoma volio, pretvorila je u kravu. Heru su posebno obožavali u Argu, pa je zbog toga voa boginja bila zaštitnica tog grada. Za vreme trojanskog rata štitila je Grke, i uzimala je učešće u mnogim događajima, koji su uticali na ishod rata.