POSTANAK BOGOVA

U mitu o postanku svijeta i bogova kaže se da su grčki bogovi nastali iz poštovanja nebeskih tijela i prirodnih sila. Tako je u početku postojao samo Haos, što znači nered, opšte ništavilo. Iz Haosa su potekli Gea (zemlja) i Uran (nebo). To su ujedno bila dva božanstva zamišljena u ljudskom obliku. Iz nihovog braka rodili su se gorostasni Kiklopi i Giganti. Najmlađi među njima Hronos (vrijeme) zbacio je svoga oca s vlasti i, da ne bi doživio očevu sudbinu, proždirao je svoju djecu onako kako su se rađala. Ali, majka je uspjela da sakrije njihovog sina Zevsa. A kad je Zevs porastao, savladao je oca i primorao ga da vrati svu pojedenu djecu. Na kraju je njega i njegove saveznike Titane (sile mraka) okovao u paklu. Tada je Zevs postao gospodar svijeta, bogova i ljudi. Ostali bogovi bili su njegova braća ili djeca.