Nikotinska narkomanija

 -je najmanje opasna među toksikomanijama ali nije bezazlena.Neki je ne smatraju narkomanijom jer ne ostavlja velike toksičke posljedice kao droga; ne dovodi do simptoma fizičke zavisnosti.

Duvan je porijeklom iz Južne Amerike.U Evropu ga je 1560. donio francuski ambasador u Portugaliju Žan Nikof i dobio je naziv "božji duvan" ili "sveta trava" a na latinskom NICOTIANA TABACUM.

Nikotinskim narkomanom se smatra onaj koji strasno unosi prekomjerne doze i postaje fizički zavistan od njih.

Nikotin pripada grupi jakih otrova a toksički efekti su slični efektima cijanida. Simptomi trovanja cigaretama su: bol u trbuhu, povraćanje, glavobolja, poremećaj vida, vrtoglavost, malaksalost

Navika pušenja

Veliki broj osoba je inficiran navikom pušenja.Smatra se da oko 70% muškaraca puši a oko 30% žena i to u velikim količinama.

  1. SAD-3,5 kg po osobi
  2. Engleska-2,6 kg
  3. Njemačka-1,8 kg
  4. Francuska-1,4 kg
  5. Italija-0,99 kg

Razlozi pušenja

Nepoznati sasvim. Pušenje je najprije "privilegija" ljudi, ritual pušenja donosi zadovoljstvo, interesantno je i podražavanje po školi,kafićima, među djecom čiji su roditelji strasni pušači – najčešće će prvi oni pripaliti prvu cigaretu u djetinjstvu i često se vremenom dođe i do 40 pa i 60 cigareta dnevno.

Pušenje i zdravlje

U samo jednoj cigareti prosječno ima 1,5% nikotina. Nešto od njega sagori u toku pušenja a procenat koji će se unijeti u organizam zavisi od vlage, toplote, brzine pušenja, uvlačenja dima itd.

Promjene se odigravaju na nervnom sistemu, javlja se nemir, razdražljivost, promuklost, kašalj.

Među ispitivanjima su najznačajnija ona koje se odnose na uticaj nikotina na embrionalni razvoj i pojavu raka na disajnim organima.

Kod embriona može doći do trovanja nikotinom ukoliko majka puši u toku trudnoće a broj mrtvorođene djece je bio 20% veći u slučajevima u kojima su majke pušile u toku trudnoće.

Ispitivanja u vezi s rakom su bila brojnija.Često su se rasprave vršile između 2 tabora različitih mišljenja. Prvi su tvrdili da rak nastaje pod dejstvom nikotina u toksičkim doksama, poslije dugotrajnog uzimanja a drugi su negirali, braneći se statistikom da je veći broj žena koje umiru od raka a zna se da je manje žena pušača nego muškaraca.

Specijalisti za rak u SAD su dokazali da se rak na plućima javlja u manjem broju kod ljudi koji puše cigarete s filterom nego kod onih koji puše bez filtera, i tad je došao na djelo zakon da se na kutijama moraju naznačiti upozorenja na opasnost od pušenja.

Smrtnost pušača je 70% veća od nepušača a raste sa trajanjem pušenja i brojem cigareta.

Psihička komponenta pušenja se čini najvažnijom: ritual pušenja dopnosi pušaču posebno zadovoljstvo i smatra se manirom nekih profesija (ljudi se žale da ne znaju šta da rade sa rukama, imaju utisak da prave nezgrapne pokrete i osjećaju se neprijatno).

Pušenje, šta nam radi?

Preko 4000 otrovnih supstanci među kojima je 50 uzročnika raka, imaju štetno dejstvo na: