Teba

Teba  je mnogo vijekova bila glavni grad starog Egipta. Nalazi se oko 725 km od sadasnjeg Kaira.
Nalazi se na podrucju sadasnjeg Karnaka i Luksora. Ime je dobila od starih grka, mešu kojima
je bila poznata i kao Diospolis - nebeski grad. Prepuna je starih grobnica, spomenika, hramova,
od kojih je najpoznatiji Hram Amona-Ra koji se nalazi u Al Karnaku.