P o r t u g a l
Geografski polozaj i velicina

Glavni grad

Reljef

Klima, biljni i zivotinjski svijet

Hidrografija

Ekonomija, saobracaj i veze

Stanovnistvo

Poljoprivreda i ribolov

AZORI
MADERA