Umjetnost Konga

Drvena maska u muzeju u Brazavilu

Skulptura afrikaca iz istog muzeja

Dio odječe afrikanaca

Prelazak mosta

 Stanovnik (gorila) šuma u Kongu.

<<