*

ISTORIJA FILMA

 

BACK

ISTORIJA

KRATKA ISTORIJA PRVOG KINA (FILMA)

PINHOLE- SLIKE

MAGICNA LAMPA

TRAJNOST VIZIJE (SLIKE)

FOTOGRAFIJA

 

 

 

 

 

 

 

ISTORIJA

 

Ova  tema ima bogatu istoriju. U nastojanju da shvatimo puno otkrice i razvoj pokretnih slika, moramo prouciti razlicite elemente ne samo ove oblasti, vec i svih drugih koje su bliske kinematografiji i posebno fotografiji, poput optike, zamracene kamere, trajne vizije, svijetla, carobne lampe, sociva i sl.

Pocetak strane

 

 

 

 KRATKA ISTORIJA PRVOG KINA (FILMA)

 

Kinematografija je definisana kao iluzija pokreta projektovanih brzom izradom nijemog filma. Takodje poznata kao slika na filmu, filmovi ili pokretne slike; kinematografija je proizvod orijentalnosti i eksperimentata XIX vijeka. Slike na fimu proizasle su iz brojnih pronalazaka. Veliki doprinos otkricima dala je fotografija, a veliku ulogu imali su i oni koji su radili sa carobnom lampom. Neki su bili zainteresovani za projektovanje slika, a drugi su proucavali kako se slike mogu snimiti na razlicitim materijalima kao sto su koza ili papir. Ali oni nisu bili jedini ljudi zainteresovani za prikaz stvarnog zivota koji se odvijao na filmu pred njihovim ocima. Oliver Wendall Holmes zelio je da pojaca zastitu za posljeratne invalide. Jules Marey je proucavao slike zivotinja i posebnih ptica u letu.  Americki fotograf Eadweard Muybridge, porijeklom Britanac takodje porucavao je slike zivotinja, ali i ljudi.

Pocetak strane

 

 

 

PINHOLE- SLIKE

 

Nastale su jos u vrijeme Aristotela. Ono sto je on video bile su slike i oblici koji su treperili kroz rupicu napravljenu izmedju nekoliko preklopnica. Rupice su zamjenile sociva. Svijetlost prolazi kroz rupicu i formira sliku na zadnjem zidu kamere. Lik je okrenut naopako.

 Pocetak strane  

 

 

 

MAGICNA LAMPA  

 

Preteca dijaskopa u svakom slucaju nije imala slike na filmu. Originalna carobna lampa nastala je u XVII vijeku. Athanaluj Kircher je prvi koristio efekat lampe sa svijecom ili fenjerom.

 Pocetak strane  

 

 

 

TRAJNOST VIZIJE (SLIKE)

 

Prvi moderni koraci ka slici na filmu su oni koji su snimljeni u direkciji trajnosti vizije. 1824. Peter Mark Roget predstavio je naucne studije i nazvao ih trajnoscu vizije sa podsjecanjem na pokretne objekte. Ova opticka igracka postala je popularna u XIX vijeku.

 

FOTOGRAFIJA  

 

Jedan od najvaznijih knstituenata u otkricu pokretnih slika. Rezultat je znanja tehnike. Efekat svijetla na srebrenoj smjesi poznat je jos od 1727. kada je otkriveno da srebro postaje crno pri izlaganju suncu. Ali razvoj fotografije je bio u zastoju do pojave celuloida. Film je nazvan tehnickim otkricem za postizanje iluzije slike na filmu uz pomoc fotografije.

 Pocetak strane