Pojam ličnosti

Psihologija ličnosti izučava celinu psihičkog života i ponašanja i traži šta je zajedničko i karakteristično za ljude kada se njihov psihički život i ponašanje prate kao celina. Ličnost bi se mogla definisati kao način ponašanja karakterističan za pojedinu osobu. Proučavanje ponašanja pojedinca u celini i obraćanje pažnje na opšti način ponašanja ljudi i svakog pojedinca zadatak je psihologije ličnosti. Postoje tri glavne grupe problema psihologije ličnosti: pitanja prikazivanja i opisivanja ličnosti i strukture ličnosti, pitanja o dinamici ličnosti i problemi raznitka ličnosti.

Najpotpunija definicija ličnosti bila bi: kao jedinstvena organizacija osobina koja se formira uzajamnim delovanjem jedinke i sredine i određuje opšti, za pojedinca karakterističan način ponašanja.

Struktura ličnosti

Dva najčešća načina na koja se opšti način ponašanja ljudi prikazuje i pojedina ličnost opisuje su: 
1. Navođenje nekih pojedinih opštih osobina ili crta i 
2. Razlikovanje određenih tipova ličnosti. 
Opšte osobine jesu crte ličnosti i one mogu biti više ili manje uopštene ili generalizovane, one mogu biti i više ili manje univerzalne. Razlikujemo crte temperamenta, karaktera i sposobnosti.