HRIŠĆANSTVO

“Jedinstvo zapadnog sveta zasniva se na ovoj tradiciji: na hrišćanstvu i na antičkoj civilizaciji Grčke, Rima i Izraela.”

T. S. Eliot