Impresionizam

Impresionizam se kao pravac u umjetnosti pojavio 70-ih godina 19.vijeka.Iako je predstavljao nastavak realizma,on uvodi nov odnos prema svijetu.Slikari tragaju za novim načinom vizuelnog izraza.Iz tog novog načina proizilazi i novi odnos prema predmetu i oni počinju da eksperimentišu sa predmetom.Impresionizam je koristio lkovn aiskustva svih,a ne samo evropskih stilova.Impresionisti su se divili japanskim drvorezima-estampama - japanskoj umjetnosti uopšte.Spoj umjetnosti Dalekog istoka i impresionizma je prekretnica u svjetskoj istoriji umjetnosti,koja j počela da ostvaruje idej o tome da je umjetnost sredstvo komunikacije svih naroda,bez obzira na njihovu nacionalnu umjetnost i tradiciju.Pojava impresionizma je vezana i za Njtnovo otkriće spektra i njegovim zaključkom da se bijela svjetlost sastavljena od boja.

 

  "Znanje.org" ne odgovaraza sadrzaj pojedinacnih stranica.