TERMOPILSKA BITKA

POZADINA RATA
SPARTANCI I TESPANCI
BITKA
POSLIJE BITKE
ZNAČAJ BITKE
KVIZ
GALERIJA
Termopilska bitka (480. pne.) je bila bitka izmeću saveza grčkih gradova-država i Persijskog carstva.Daleko brojniji Persijanci su napredovali prema Atini, a Grci su odlučili da ih zadrže u planinskom prolazu Termopile (u prevodu sa grčkog "topla vrata"), da dobiju dovoljno vremena za evakuaciju Atine i da Grci pripreme jaču armiju. Spartanski kralj Leonida je komandovao odbranom. Sa 7.000 vojnika zadržavao je 200.000 Persijanaca. Koristeći povoljan teren, dobru strategiju i dobru obučene vojnike uspevaju da zaustave i izazovu teške gubitke Persijskoj armiji. Osvajanje Termopilskog klanca je dalo Persijancima mogućnost da kontrolišu široke oblasti sve do Korinta, a posebno im je dalo mogućnost napada na Atinu. Iako pobednici Persijanci su pretrpeli gubitak morala zbog teških gubitaka. Ta bitka je deo Grčko-Persijskih ratova.
 

POZADINA RATA

BITKA

ZNAČAJ  BITKE

SPARTANCI I TESPANCI

POSLIJE BITKE

 

 

  "Znanje.org" ne odgovaraza sadrzaj pojedinacnih stranica.