1. Kada je rošen Salvador Dali ?

a) 1905. godine
b) 1904. godine
c) 1911. godine