1. Da li metali posjeduju veliki broj slobodnih elektrona?

a) da

b) ne