Haizenbergove relacije

Relacije neodređenosti

Kako odrediti stanje jednog mikrosistema
Određivanje stanja mikrosistema
Rasijanje elektrona
Zaključak
Galerija
Zadatak I
Zadatak II
Zadatak III
Biografija
Kviz

 

Njemački fizičar  Werner Heisenbegr (1901-1976) postavio je relacije neodređenosti 1927. godine. Ove relacije imaju važnu ulogu u kvantnoj mehanici. Heisenberg-ove relacije neodređenosti omogućavaju da se odredi red veličine brojne vrijednosti fizičke veličine mikro-sistema, koja se ne može tačno izmjeriti ( koordinata položaja, impuls, vrijeme, energija... ).