Granična vrijednost funkcije

Uzmimo funkciju f(x)= i odredimo njen domen.

D: x-2≠0 x≠2; D=R\{2}

Dakle, primjećujemo da funkcija nije definisana kada je vrijednost x=2. Ali, šta se dešava sa funkcijom kada se x približava broju 2?

Napravimo tabelu:

x

3

2,5

2,2

2,1

2,01

2,001

1,99

1,9

1,8

f(x)

5

4,5

4,2

4,1

4,01

4,001

3,99

3,9

3,8

Zaključujemo da se grafik funkcije približava broju 4 i to zapisujemo:

To jest, f(x)4, x2 (Čitamo: f(x) teži 4 kada x teži 2).

 

Definicija:

Neka je f(x) definisana u nekoj okolini tačke x0, osim možda u samoj tački x0. Broj A nazivamo graničnom vrijednošću funkcije kada x teži x0 ako za ε>0 postoji δ=δ(ε)>0 za koje iz nejednakosti slijedi i .

 

Zapisujemo: