Lopitalovo pravilo

Kod računanja limesa može se javiti jedan od sedam neodređenih oblika:

, , , , , , .

Neodređeni oblici i rješavaju se pomoću Lopitalovog pravila.

Prilikom upotrebe ovog pravila važno je dobro poznavati izvode.

Definicija:

Neka su funkcije f(x) i g(x) diferencijabilne u tački x=a i njenoj okolini, pri čemu je f(a)=g(a)=0 i g'(a)≠0, tada je .

Primjeri