2)

Pradomovina latino-americkih plesova je:

1. Afrika
2. Amerika
3. Evropa