KLASIČNI PERIOD U MUZICI

Klasični stil       Jozef Hajdn       Volfgang Amadeus Mocart       Ludvig van Betoven       Franc Šubert       Galerija       Kviz

Klasični stil
Jozef Hajdn
Volfgang Amadeus Mocart
Ludvig van Betoven
Franc Šubert
Galerija
Kviz
 

Pod klasičnom muzikom većina ljudi danas podrazumijeva ozbiljnu muziku, u odnosu na džez, pop, rok i druge slične žanrove. Ali se izraz klasična specifično odnosi na muziku napisanu između 1750-1830, odnosno period klasicizma u arhitekturi i umjetnosti.
Muzi
čki ukus je pratio dekorativnu umjetnost i ukrasni i tehnički zamršen stil kompozitora kasnog baroka je ustupio mjesto novom naglasku na jasnoći, redu i ravnoteži koji su posjedovale klasične simfonije, žičani kvarteti i solo sonate.
Klasični period u muzičkom smislu predvode četiri giganta, svi povezani sa Bečom i ponekad kolektivno poznati kao Prva Bečka
škola. To su bili Hajdn, Mocart, Betoven i Šubert.

               

Joseph Haydn Wolfgang Amadeus Mozart Ludwig van Beethoven  Franz Schubert

                              
 

  "Znanje.org" ne odgovaraza sadrzaj pojedinacnih stranica.