Himna, grb i ustav

Himna

Ustavni sud BiH je 20. juna 2007. godine objavio odluku da je dotadašnja himna „Bože pravde“ neustavna, tako da je Narodna skupština Republike Srpske bila pozvana da je promijeni. Pokušaj Narodne skupštine Republike Srpske da himna bude melodija „Bože pravde”, ali bez teksta, osporen je u Ustavnom sudu Republike Srpske. Narodna skupština Republike Srpske je usvojila novu himnu 15. jula 2008. godine. Sadašnja himna Republike Srpske je „Moja Republika“. Istog dana je usvojen i novi prijedlog za grb Republike Srpske koji je 22. decembra 2008. godine ponovo neustavnim proglasio Ustavni sud Republike Srpske, tako da se umjesto grba još uvijek upotrebljava amblem Republike Srpske.

Usvojena himna zvanično je u upotrebi posle odluke Veća za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske koje je 22. decembra 2008., nakon pokušaja osporavanja od strane Kluba Bošnjaka u Veću naroda Republike Srpske, potvrdilo njenu ustavnost . Ustavni sud je utvrdio da nema povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda, jer himna u tekstualnom i melodijskom delu ne slavi, niti veliča bilo koji od konstitutivnih naroda Republike Srpske.

Himna Republike Srpske „Moja Republika” prvi put je izvedena 9. januara 2009. godine na svečanoj akademiji u Koncertnoj dvorani Banskog dvora u Banjoj Luci, u okviru proslave Dana Republike Srpske.

 

 

Moja Republika

 

Tamo gdje najljepša se zora budi,
Časni i ponosni žive dobri ljudi,
Tamo gdje se rađa našeg sunca sjaj,
Gord i prkosan je moj zavičaj.
 

Za njega svi se sad pomolimo,
Drugu zemlju mi nemamo.
 

U srcu mom samo je jedan dom,
U srcu velika moja Republika,
U srcu mom najljepša zvijezda sja,
Moja Republika, Republika Srpska.
Tamo gdje su naši preci davni
Ime upisali u svaki korak slavni,
Tamo gdje se rađa našeg sunca sjaj,
Gord i prkosan je moj zavičaj.
 

Za njega svi se sad pomolimo,
Drugu zemlju mi nemamo.
 

U srcu mom samo je jedan dom,
U srcu velika moja Republika,
U srcu mom najljepša zvijezda sja
Moja Republika, Republika Srpska.

 

Grb

Amblem Republike Srpske je zvaničan znak Republike Srpske od 16. juna 2007. Zamenio je stari grb dotadašnji grb Republike Srpske koji je Ustavni sud BiH proglasio neustavnim. Amblem će ostati u zvaničnoj upotrebi sve dok zvanično ne bude usvojen novi grb Republike Srpske. Narodna skupština Republike Srpske 15. jula 2008. godine usvojila je novi grb Republike Srpske, ali ga je 22. decembra 2008. godine neustavnim proglasio Ustavni sud Republike Srpske.

Opis:

Zastava RS i stilizovani inicijali „RS“, crveno-plavo-bela trobojka, su u kružnoj sredini amblema uivičenog hrastovim zlatnim lišćem. Na obodu amblema ćirilicom i latinicom napisano Republika Srpska, a na amblemu se nalazi i oslikana kruna Kotromanića

 

Ustavni sud Bosne i Hercegovine 31. marta zvanično je objavio odluku kojom se dotadašnja obeležja entiteta, grb i himna Republike Srpske i grb i zastava Federacije BiH, stavljaju van snage. Rešenjem Ustavnog suda Bosna i Hercegovine broj U-4/04 od 27.01.2007. godine utvrđeno je da 2. i 3. član Ustavnog zakona o zastavi i himni Republike Srpske (objavljenih u ”Službenom glasniku Republike Srpske” broj 19/92) prestaje da važi.

Ustavni sud je doneo odluku o stavljanju van snage ovih obeležja nakon što Republika Srpska i Federacija Bosne i Hercegovine nisu uvažile odluku suda od prošle godine da u roku od šest meseci svoje simbole usklade sa Ustavom Bosne i Hecegovine tako da predstavljaju sva tri konstitutivna naroda, Srbe, Hrvate i Bošnjake.

Bošnjački članovi Komisije za utvrđivanje novog grba i himne Republike Srpske predlagali su nekoliko varijanti novog grba Republike Srpske. Jedan od predloga sadržao je zastavu RS sa evropskim bojama i zvezdicama. Prema drugoj varijanti grb bi bio podeljen u tri celine, poput oznake mercedesa, a u svakoj bi se našla obeležja jednog od tri konstitutivna naroda, primećujući da bi na taj način Srbi mogli da zadrže dvoglavog orla.

 

Ustav

Prvi Ustav Republike Srpske donesen je 28. februara 1992. pod imenom Ustav Srpske Republike Bosne i Hercegovine. Ustav Republike Srpske je donesen u vremenu unutrašnjeg raspada Jugoslavije, u tadašnjim okolnostima građanskog rata unutar Jugoslavije.

Tokom proteklih godina Ustav je doživeo brojne revizije u vidu amandmana (vezanih uglavnom sa usklađivanjem sa dejtonskim Ustavom BiH i odlukama Ustavnog suda BiH). Ustav je doživio najveće promjene u vrijeme vladavine visokog predstavnika Pedija Ešdauna. U skorije vreme brojni su zahtevi za revizijom pa čak i donošenjem novog Ustava koji bi sprečio mogućnosti daljnih prenošenja ovlašćenja na nivo BiH, kao i de iure priznavanje Banja Luke za glavni grad, sprečavanja zloupotrebe Vijeća naroda Republike Srpske u Narodnoj skupštini Republike Srpske itd.

Ustav Republike Srpske je najviši opšti pravni akt u sistemu opštih pravnih akata Republike Srpske. Ustav Republike Srpske uređuje najbitnije odnose u Republici, a prije svega samu republičku organizaciju i ovlašćenja republičkih organa, kao i slobode i prava građana, odnosno državljana Republike Srpske.

 

HOME