Kada je rošen Tolstoj:

  1. 1828.
  2. 1829.
  3. 1830.