GALERIJA

"Da biste održali ravnotežu, morate da se krećete." - Albert Ajnštajn na biciklu

Albert Ajnštajn

Albert Ajnštajn

Albert Ajnštajn i njegova sestra Elsa- djetinjstvo

Albert Ajnštajn i njegova sestra Elsa

Albert Ajnštajn i teorija relativiteta

Albert Ajnštajn tokom predavanja, Beč 1921.

Albert Ajnštajn u mlađim danima

Ajnštajn Albert

Albert Ajnštajn sa ženom Milevom Marić

Ajnštajn na prozoru ljetnje kuće

Albertova kuća u New Jersy-u

Albert Ajnštajn sa violinom

Hermann Einstein, Albertov otac

Karikatura Alberta Ajnštajna

Albert Ajnštajn- djetinjstvo

Mileva Marić, prva žena

Nils Born i Albert Ajnštajn

Pauline Koch, Albertova majka

 

HOME