1. Marija Terezija je bila iz roda:

  1. Lotaringa
  2. Habzburga
  3. Romanovih