Kviz
3. Kubizam potiče od riječi kubus što znači...
a) lopta
b) valjak
c) kocka