1. U kome dijelu krvi se nalazi hemoglobin?

  1. u bijeli krvnim zrncima
  2. u crvenim krvnim zrncima
  3. u tečnom dijelu krvi