NERVNI SISTEM

1. Šta obezbjeđuje usaglašavanje organizma sa spoljašnjom sredinom?
 
a) sistem za varenje
b) sistem za izlucivanje
c) nervni sistem