KVIZ

 

1.Od kad do kad je trajao Hladni rat?

a) 1939-1945
b) 1945-1991