1. Gdje su smješteni organi čula sluha i ravnoteže?

a) U srednjem uhu

b) U Unutrašnjem uhu

c) U ušnoj školjci