Nervno tkivo

 

 

Nervno ili živčano tkivo se sastoji od nervnih ćelija ili neurona,koji mogu da budu različitog oblika i veličine.Sadrže po jedno krupno jedro sa jedarcem i jedan ili više izraštaja.Te ćelije imaju sposobnost da sprovode nadražaje od čula do centralnog nervnog sistema i obratno – reakcije tog sistema do odgovarajucih organa.  

Tijela nervnih ćelija imaju jedan ili više nastavaka ili nervnih vlakana,te  
tako postoje unipolarni,bipolarni ili multipolarni neuroni.Dugački i 
negranati(osim na krajevima)ćelijski nastavci se nazivaju neuriti,aksoni ili  
osovinska vlakna.
  

UNIPOLARNI

BIPOLARNI

MULTIPOLARNI

Oni odvajaju nervne impulse od tijela ćelije.Drugi ćelijski nastavci su dendriti.
To su mali mnogobrojni nastavci koji se granaju oko ćelije.Oni imaju funkciju dovođenja nervnih impulsa do ćelijskog tijela.Unipolarne nervne ćelije se sreću u ganglijama kopnenih puževa,  kod mnogih glista i drugih beskičmenjaka,kao i u sluzokoži cula mirisa kod kičmenjaka.Bipolarne ćelije su zastupljene kod organizama sa vrpčastim nervnim sistemom i u spinalnoj gangliji kicmenjaka.Multipolarne se
nalaze u centralnom nervnom sistemu kičmenjaka,a i kod mnogih beskičmenjaka.

 

Svaka nervna ćelija predstavlja osnovnu morfološku i fiziološku jedinicu koja ulazi u sastav nerava.Neuriti sadrže fina tanka vlakna – neurofibrile, koji su neposredni sprovodnici nadražaja.Neuriti koji ulaze u sastav nerava i nalaze se izvan nervnih centara okruženi su posebnom opnom neurilemom  ili Švanovom opnom,sastavljenom od Švanovih celija.
Međutim, većina nerava kičmenjaka ispod te sadrže još jednu – mijelinsku opnu.Karakteristično je to da se nervne ćelije odraslih jedinki više ne dijele.

Pored nervnih ćelija,nervno tkivo sadrži i potporne ćelije,koje su razgranate i obrazuju posebno mrežasto tkivo,označeno kao neurologije.

Kod organizama sa centralizovanim nervnim sistemom nadražaj se prenosi samo u jednom pravcu:od dendrita ,preko tijela nervne ćelije,na neurite,pa na dendrite susjedne celije itd.

U centralnom nervnom sistemu izvršena je fiziološka diferencijacija neurona na tri tipa:  


1)receptorni ili senzitivni – sprovode nadražaj        
            od mjesta primanja do nervnih centara;

2)efektorni ili motorni – sprovode nadražaj
 od nervnih centara do mjesta reagovanja;

3)asocijativni – nalaze se u nervnim centrim 
 nadražaj primaju od senzitivnih i prenose na 
 motorne neurone.

Niz od čulne,nervne i mišićne ćelije označen je kao refleksni luk.To je najjednostavniji put nadražaja od mjesta djelovanja draži(čulna ćelija) do mjesta reagovanja(misicna celija).