RANO I POZNO CARSTVO

RANO CARSTVO
Sa titulom avgusta, Oktavijan raspolaže vojnom (imperium), civilnom (magistrature) i vjerskom (vrhovni sveštenik) vlašću. Prvi predstavnik julijevaca-klaudijevaca, Oktavijan, koji se nadalje naziva Avgust, reorganizuje vojsku, centralnu upravu provincija i utvrđuje granice carstva na Rajni i Dunavu. Nasljednici, Tiberije, Kaligula, Klaudije i Neron, nastavljaju njegovo djelo od 14. do 68. godine n.e. Pod Tiberijem carstvo se širi osvajanjem Italije, ali su odnosi između carstva i Senata složeni. Oni će se pogoršati pod Kaligulom i Neronom.
69-96. god.- Flavijevci (Vespazijan, Tit, Domicijan) konsoliduju carsku vlast i stabilizuju granice
96-235. god.- carstvo je na teritorijalnom, privrednom i kulturnom vrhuncu pod Antoninima (96-192) i prvim Severima. Politička stabilnost koju su obezbjedili Antonini (Nerva, Trajan, Hadrijan, Antonin, Marko Aurelije i Komod) pogoduje poljoprivrednom, industrijskom i trgovinskom napretku. Vladajuća klasa, u kojoj se mješaju senatori, vitezovi i gradska buržoazija obogaćuje se, dok se gradovi, centri romanizacije, ukrašavaju brojnim spomenicima. Civilizacijsko jedinstvo se afirmiše u čitavom carstvu.

POZNO CARSTVO
235-284.- Ugroženo od Germana i Persijaca, carstvo je pred raspadom. Ovaj period je obilježen propašću seljaštva pred širenjem velikih posjeda, siromašenjem gradova, prestankom osvajanja i spoljnjom prijetnjom. Rastući značaj vojske dovodi do perioda vojne anarhije (235-268), a zatim do dolaska na vlast imperatora porijeklom iz Ilirije (268-284) koji će privremeno obnoviti rimski poredak, sa Aurelijanom, a zatim Dioklecijanom (285-305). Dioklecijan uspostavlja tetrarhiju, kolegijalni sistem u kojem vladaju dva avgusta i dva cezara.

313-337.- Konstantin ponovo uspostavlja jedinstvo carstva i stvara novu prijestonicu, Konstanti-
nopolj, koja postaje rival Rima. Konstantin 313. izdaje ukaz o slobodi hrišćanske vjere. 395. godine, poslije Teodosijeve smrti, Rimsko carstvo je konačno podjeljeno između Zapadnog (pri-
jestonica Rim i Istočnog carstva (prijestonica Konstantinopolj). U V vijeku varvarska osvajanja teško pogađaju Zapadno carstvo. 410. godine Alarik pustoši Rim, a 476. varvarski kralj Odoakar svrgava posljednjeg imperatora Romula Augustula, što označava kraj Zapadnog carstva. Na istoku, vizantijsko carstvo će trajati do 1453.

NAZAD

TEST