U ZAHVATE NA TLU (NE-WAZA) SPADAJU:

 

ZAHVATI DRZANJA (OSAE-KOMI):

1.) KESA-GATAME

2.) KAMI-SHIHO-GATAME

3.) YOKO-SHIHO-GATAME

4.) TATE-SHIHO-GATAME

 

POLUGE NA TLU

 (UDE-KWANSETSU-WAZA):

1.) UDE-GARAMI

2.) UDE-HISHIGI-JUJI-GATAME

3.) UDE-HISHIGI-HIZA-GATAME-HEKKAWAZA

4.) UDE-HISHIGI-UDE-GATAME

5.) WAKI-GATAME

 

GUSENJA NA TLU

( KUBI-JIME ) :

1.) HADAKA-JIME

2.) KATA-JUJI-JIME

3.) NAMI-JUJI-JIME

4.) GIAKU-JUJI-JIME

5.) OKURI-ERI-JIME

 

 

NAZAD       NASLOVNA     NAPRED