Princip po kojem se odrzavao vrt u Vavilonu.Kao sto se vidi sa slike u pitanju je jedna vrsta lancane pumpe pomocu koje se voda iz rijeke Eufrat dopremala do zidina Vavilona tj.vrta.