Blizanci

  Najveci izazovi Vam dolaze usled problema u komunikaciji. Cesto prekid veze sa sestrom, bratom ili bliskim prijateljem, može dovesti do ponovnog mentalnog procenjivanja. U potrazi za suštinskim znacenjem možete biti vezani za dve razlicite škole mišljenja, ili imati dva mentora prilicno razlicitih ideja.  

Raznolikost i polarnost je za Vas pravi život, i veoma Vam je neugodno ako se od Vas traži da se poistovetite sa samo jednim pravcem ili nacicom razmišljanja. U vezi može doci do napetosti usled Vaše promenjljivosti i prividne nepostojanosti.

Cesto se zabavljate raznim idejama koje za Vas predstavljaju samo mentalnu gimnastiku. S toga dolazi do frustracije kod drugih jer se ne držite uvek svojih ideja. Ipak, zabavno je biti u drustvu sa Vama; retko sebe shvatate preozbiljno, i voljni ste da se prilagodite promenama