Djevica

  Do glavnih izazova za Vaš identitet dolazi kada se desavaju promene u Vašoj sredini - bilo da je u pitanju licno zdravlje, kuca ili profesionalni život. Tada dolazi do precšcavanja.

Imate dobro izgraden kriticki stav i moc za analizu što može predstavljati nacin licnog razvoja. Ovo znaci prevazilaženje tendencije da budete samokriticni i da sebi date malo oduška jer ste to zaslužili pomažuci drugima. Da biste postigli harmoniju sa partnerom treba da izbegavate da ga kritikujete.

Možete biti prezauzeti previše zaokupljeni svakodnevnom organizacijom stvari što kod partnera može izazvati pasivnost. Pošto ste perfekcionista, skloni ste da sav posao kod kuce završite sami. Ukoliko ne postavite granicu, bicete iskorišcavani