Jarac

  Imate prilicno konvencionalni ukus i  snažan osecaj morala, i tražicete kvalitete koje u partneru mozete poštovati.

Skloni ste da strogo ocenjujete slabosti i da ocekujete visoki standard u vezi. Pošto Vas Vaše ambicije snažno motivišu, postoji sklonost ka zanemarivanju emotivnog života u korist profesionalnih interesovanja.

Od sustinske je važnosti da pronadete ravnotežu izmedu Vašeg profesionalnog i Od suštinske licnog života. Prioritet cesto dajete Vašim javnim obavezama iako cete uvek savesno izvršcporodici.avati obaveze prema

Partneri ce Vas smatrati krutim i nespontanim, ali iako možete biti i takvi, obicno ste lojalni i odgovorni kada je porodica u pitanju. Osoba ste kojoj se može verovati. Kada se istopi Vaša fasada, možete biti nežni i senzualni i veoma odani.