Филозофија и чињенице

І Увод
ІІ Рефлексије о проблему филозофије и чињеница у свјетлу Контове и Витгенштајнове филозофије
1. Огист Конт као номинални оснивач позитивизма
2. Л. Витгенштајн
ІІІ Закључак
Литература

 О чему се не може говорити, о томе се мора шутјети.
Л. Витгенштајн

 Аутор: Данијела Тодић