Geometrija i algebra


   

 

 

              

 

Odnos ugaonih brzina je 2:3 i plava rotira u istom ugaonom smjeru oko zelene kao zelena oko žute

 

Crvene tačke se mogu pomjerati