Razvoj revolucionarne ideologije


 

Ovakvo stanje u Francuskoj odrazavalo se na rasplozenje i shvatanje tadasnjeg francuskog drustva. Sav obrazovani svet Francuske pred Revoluciju protivio se svemu sto je sputavalo coveciju misao i akciju. Oformila se ideologija jednog drustva koje je osetilo da ima dovoljno snage da se bori za napredak. Istupajuci protiv starog shvatanja i zaostalog uredjenja,pobornici novih ideja izvrsili su duhovnu revoluciju i time pripremili masu za borbu protiv apsolutizma i feudalizma. Pobornici novog pravca u filozofiji  - racionalisti - snazno su pokrenuli misao koju preko enciklopedista i drugih snaznih licnosti u oblasti nauke i umetnosti radja u Evropi sjajno doba francuske prosvecenosti.Od tih velikih ideologa najznacajniji su: Monteskje, Volter i Ruso. Najstariji medju ideolozima bio je Monteskije (1689 - 1755.) porijeklom iz aristokratske porodice. Kao istaknuti pisac i pravnik kritikuje poredak u Francuskoj. U svom glavnom dijelu "Duh zakona" daje prijedlog novog uredjenja Francuske. Po njemu najbolje drzavno uredjenje je ustavna monarhija engleskog tipa. Zakonodavnu vlast treba da ima narodna skupstina, a izvrsnu vlast vladar. Njegove ideje naisle su na odobravanje organizacije vlast za vrijeme francuske revolucije. On predlaze striktnu podjelu vlasti prema njenim funkcijama na zakonodavnu izvrsnu i sudsku. Na javno mijenje uticao je i Volter (1694 - 1778). Bio je plodan pisac i dobar poznavalac filozofije, knjizevnosti i istorije.

Home