Квиз из градива

1. Кад је Милош Обреновић проглашен за кнеза?
2. Када и гдје се Турска обавезала да ће Србима дати аутономна права?
3. Ко је дигао буну 1825. године?
4. Ко су били уставобранитељи
?
5. "Начертаније"?

ПОВРАТАК НА ГЛАВНУ СТРАНУ